IT-baserade mötesplatser för lärande och socialt nätverkande för människor med särskilda behov och volontärer

Att bli förälder

Att bli förälder

    Nov 14, 2013 i Nyheter, Organisationer, volontärer, personal och anhöriga, Resurser | 0 kommentarer

SUF kunskapscentrum och Högbergs skolans gymnasiesärskola använder i sitt samarbetsprojekt

en dataprogrammerad babydocka för att ge eleverna möjlighet att konkret få uppleva hur det är att sköta om en baby.

En upplevelse som ligger till grund för att diskutera hur det är att bli förälder.

Ta del deras erfarenheter och möt pedagogen Rose-Marie Berglind i filmen Att bli förälder

Filmen Att bli förälder

SUF kunskapscentrum har också gjort en skrift på lättläst svenska med en del bildstöd om att vänta och föda barn samt

sköta om sitt barn den första tiden

Vänta och föda barn samt sköta sitt barn den första tiden

Länk till SUF kunskapscenter